VI MINSKAR ERA ENERGIKOSTNADER OCH ER MILJÖPÅVERKAN

Tjänster för en problemfri och energioptimerad drift

Tjänster för en problemfri och energioptimerad drift

Marknadens behov av mer avancerade system för fastighetsautomation och processtyrning inom industrin ökar kontinuerligt.  Med vår erfarenhet garanterar vi våra kunder effektiva systemlösningar och tjänster för en problemfri och resursoptimerad drift. Vår effektiva organisation gör det möjligt för oss att hantera större entreprenader och samtidigt alltid ha en närhet och god relation till våra kunder. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra tjänster och hur en lösning skulle kunna se ut för just ert behov.

Service

Vi utför service på avancerade och smarta styr- & reglerutrustningar inom ventilation och värmesystem men vi har även kompetens inom industriapplikationer som berör produktionsstyrning. Allt från felsökning och kontroller till utbyten och injusteringar av komponenter och system. Vid serviceuppdrag görs alltid en noggrann slutkontroll för att konfirmera anläggningens funktion.

Projektering

Till i stort sett varje styr- & regleranläggning krävs någon form av projektering. I den lilla anläggningen görs en enkel dokumentering och skisser. Till den stora anläggningen framtages underlag med driftkort och funktionsbeskrivningar för sedan byggande av automatikskåp, anslutningar av samtliga apparater, protokoll och instruktioner.

Systemintegration

Idag består många entreprenader av olika fristående system (prefab) som vi kopplar ihop och upp till vår överordnad styr via olika protokoll, vi har stor erfarenhet att utföra det på bästa och enklast sätt. Det kan bl.a. bestå av belysnings styrningar via KNX, brandspjälls styrningar via SIOX, integration via OPC, Integration via mod-bus eller så enkelt som att avläsa Energimätare via m-bus.

Installation

Installation av dagens avancerade och smarta styr- & reglersystem kräver en gedigen kunskap inom en mängd olika områden. Idag sammanstrålar ofta kraft, elektronik och data i anslutningen av intelligenta komponenter. Därtill kommer kunskap inom vvs, kyl och ventilationsbranschen och deras närliggande områden. Vi äger de kunskaperna och använder oss av detta för att installera komponenterna till en enhet i ett samverkande system.

Programmering

Utvecklingen går rasande fort framåt med mer intelligenta styr- & reglersystem oavsett om de är stora eller små. Från enskilda regulatorer till ducar (datorundercentraler), plc (programmable logic controller) och dhc:er (datorhuvudcentraler) även kalla SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sker en utveckling med nya kommunikationsgränssnitt och övervakningsfunktioner. (web-servrar, sms-övervakning mm.) Enskilda regulatorer kräver större hanteringskunnande i form av inställning och kalibrering.

Hyresgästanpassning

Vi utför alla typer av hyresgästanpassningar gällande ny installation och ombyggnad. Vi anpassar luft, kyla och värme så att optimalt inomhusklimat uppnås med bästa och högsta energikrav genom att samarbetat nära med våra kunder och dess beställare. Vi utför också el och kraftinstallationer om så behövs, då vi är ett auktoriserat elföretag.

Vill du veta mer?

Mitt namn är Daniel Johansson. Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster för en problemfri och energioptimerad drift.

Daniel Johansson
Ägare och Projektledare
Tel: 0709-65 12 14
E-post: daniel@riab.se