Proffs på smarta Styr- & Reglersystem för värme och ventilation

Sveriges ledande företag inom smart Styr- och Reglerteknik

Sveriges ledande företag inom smart Styr- och Reglerteknik

RIAB är ett av Sveriges ledande företag inom smarta Styr- & Reglersystem för värme och ventilation. Sedan starten 1991 har vi växt till att idag bestå av 9 medarbetare på våra kontor i Stockholm och Norrköping. Vår effektiva organisation gör det möjligt för oss att kunna hantera större entreprenader och samtidigt alltid ha en närhet och god relation till våra kunder. Efterfrågan på våra tjänster är stor och vi har därför som målsättning att fortsätta att växa tillsammans med våra kunder inom de närmaste åren.

Service

Projektering

Systemintegration

Installation

Programmering

Hyresgästanpassning

Entreprenader inom fastighetsautomation, industri och process

Vi utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader samt moderniseringar inom fastighetsautomation, industri och process. Vår erfarenhet och expertis garanterar våra kunder väl utprovade och funktionella lösningar för en problemfri och kostnadsoptimerad drift. Vi är fabrikatobundna men arbetar huvudsakligen med system från Larmia Control System som är vi representanter för och har ett gott samarbete med. Vi köper även produkter från Belimo, Calectro, Produal och Vacon. Det effektiva samarbetet med våra samarbetspartners resulterar i lägre kostnader och ett bra slutresultat för våra uppdragsgivare.

Vill du veta mer?

Mitt namn är Daniel Johansson. Varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster för en problemfri och energioptimerad drift.

Daniel Johansson
Ägare och Projektledare
Tel: 0709-65 12 14
E-post: daniel@riab.se